Advertisers

Udvidet CPC

Udvidet CPC

Udvidet CPC – Enhanced Cost Per Click, er en ekstra funktion, som man har mulighed for, at bruge i forlængelse af manuel budgivning. Udvidet CPC fungerer sådan, at Google´s ”robotter” vil forsøge, at maksimere antal konverteringer ved, at byde højere end din maks. CPC, hvis den vurderer, at sandsynligheden for en konvertering er høj. Modsat vil de også byde lavere, hvis sandsynligheden for en konvertering er lav. Dette er alt sammen med henblik på, at ramme en gennemsnitlig CPC lig med, eller meget tæt på ens maks. CPC.

Udvidet CPC forveksles ofte med mål-CPA, men der er god væsentlige forskelle. Med mål-CPA fastsætter du en konverterings pris, som Google skal ramme. Med udvidet CPC giver du Google lov til at byde højere end den angivne konverterings pris, hvis der er større sandsynlighed for en konvertering. Ligeledes vil Google byde lavere, hvis der er mindre sandsynlighed for en konvertering.

 

Fordele ved Udvidet CPC:

 

  1. Har du nok data på din konto, kan det være en god ide i, at give noget af kontrollen til Google. Google’s computere og algoritmer er meget effektive og kan træffe beslutninger i forhold til bud, der normalt ville have taget dig lang tid at analysere dig frem til.

 

  1. Normalt vil man sætte en højeste pris pr. konvertering. Dette kan være en pris, der er for lavt sat i forhold til potentielle konverteringer. Med Udvidet CPC kan Google byde Real-time, og dermed potentielt ”fange” forbrugere, der ikke ville have set annoncen med maks CPC.

 

  1. At arbejde konkurrencedygtigt med Google Ads kan være et tidskrævende arbejde. Men med Udvidet CPC kan du sikre dig, at dit budget ikke løber løbsk uden at det vil tage for meget af din tid.

 

Ulemper ved Udvidet CPC:

 

  1. Udvidet CPC er kun effektivt, hvis der er nok data på kontoen til, at Google´s computere kan byde kvalificeret.

 

  1. Med Udvidet CPC mister du en del kontrol med budgivningen. Det eneste du kan styre er din maks. CPCog du vil ikke få nogle informationer om, hvad Google byder på sandsynlige konverteringer.

 

  1. Google er en platform baseret på indtjening og det er ikke altid det er en rentabel platform for deres annoncører. Deres beslutninger kan i visse tilfælde være mere til fordel for Google end din virksomhed. Det er algoritmer, der foretager beslutningerne og ikke dig selv.

 

Som udgangspunkt er vi hos Advertisers ikke glade for Udvidet CPC, da vores erfaring siger os, at den kontrol vi afgiver, ikke er rentabel i forhold til selv at have kontrollen. Har du ikke nok tid og ressourcer til, at være over din konto, kan du aktivere Udvidet CPC. Men det er vigtigt, at have nok data til at Google kan foretage kvalificeret budgivning på dine vegne.